Plop, Plop, Fizz, Fizz, Oh, What An Talcaretz It Is! - Ill Come Back As Another Woman

Flygplan

Det första flygplanet någonsin är Wright brödernas plan som flög en kort bit i december 1903. Det enda de ville åstadkomma var att uppfylla människans långa dröm att kunna flyga, men flygplan används mycket effektivt i krigföring. Orville Wright sa på 40-talet att han verkligen ångrade att han och Wilbur hade byggt flygplanet, hade han vetat att människan hade gjort krigsmaskiner av dem skulle han aldrig ha byggt dem. Men all flygtrafik är inte i stridssyften. Tack vare bröderna kan man nu åka på semester, och resan tar bara några timmar.