Plop, Plop, Fizz, Fizz, Oh, What An Talcaretz It Is! - Ill Come Back As Another Woman

det är viktigt!

Återvinning - det är verkligen ett viktigt ämne och jag tycker att vi i Sverige borde bli mycket bättre på det än vad vi är idag. Visserligen finns det några enstaka människor som är riktigt engagerade och av sig själv gör sig mycket besvär med att bli klar med sin sopsortering men bland en del hyresgästföreningar finns inte ens den möjligheten att sortera sina sopor och dörmed till återvinning. Varför fungerar det så mycket bättre i större länder som i Tyskland? Borde det inte vara tvärtom?